Thành viên sẽ tham gia tập san BSM

Các anh chị thành viên BSM thân mến,
MdS mở mục nầy để đếm số thành viên sẽ tham gia, gửi bài cho tập đặc san BSM, dự định ra mắt khoảng đầu tháng 6 năm 2007
Anh chị nào quyết định tham gia, xin vào phần ý kiến để tên lại, thế thôi, dễ hén. Mong tất cả hưởng ứng giveme5.gif

1. MẠC ĐĂNG SƠN
2. CHIÊU MINH
3. CHÂU THÁI LÊ
4. NNMMTD
5. TRẦN THỊ HÀ THÂN
6. THU HẰNG
7. DÂN CHU
8. THẾ THÔI
9. TIỂU VŨ VI
10. HUỲNH VŨ HOÀNG TUẤN
11. PHIÊU LÃNG
12. QUÁCH XUÂN SƠN
13. SONG AN CHÂU
14. ƯU DU
15. HÀ LAN PHƯƠNG
16. VIÊN NGỌC
17. DIỆU TÂM
18. PHI PHI
19. NCG
20. LINH ĐẮC
21. DCCB
22. QUỲNH HƯƠNG
23. PHƯƠNG VY
24. KHIẾU LONG
25. HƯƠNG XUÂN
26. DẠ THẢO
27. MƯA MUỘN
28. TÂM THƯ
29. NIỆM NHIÊN
30. NGUYỄN THỊ TÊ HÁT
31. GIỌT SƯƠNG KHUYA
32. SƯƠNG MAI
33. CHÂU MỴ
34. CAO NGUYÊN
35. HIẾU ĐỨC
36. NGỌC DUNG
37. PHAN TƯỞNG NIỆM
38. THY LAN THẢO
39. ĐÔNG HÒA
40. NGUYÊN ĐỖ
41. NHƯỢC THU
42. NNGUONG
43. MIÊN KIM
44. HÀ PHƯƠNG ANH



       



Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft