thu / chi Tuyển Tập BSM - Tập I

Hello các Anh, Chị;

TH xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc thông báo thu / chi về Tuyển Tập BSM tập 1. Sau đây TH xin list ra chi tiết số sách, số trang, cũng như số tiền thu được và còn dư . Những số tiền còn dư lại của mỗi tác giả, TH sẽ lần lượt ký check hoàn trả lại trong những ngày tới . Note: email cũng sẽ gửi đến tác giả trong list .

Cảm ơn .
-TH

sẽ có update sau ... thanks.       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft