Danh sách ủng hộ Tuyển Tập BSM - tập 1

Ghi chú: tất cả số tiền thâu được từ Tuyển Tập sẽ được sung vào quỹ học bổng của Bến Sông Mây.

Đặt mua sách ủng hộ xin liên lạc qua email: bensongmay@yahoo.com
gía mỗi cuốn sách : $12.00 (mỹ kim), kèm theo $2.50 / 1 cuốn (bưu phẩm) .

Danh sách đặt mua Tuyển Tập BSM :

* Chị Miên Thụy [ 2 quyển ]
--> $50.00 (đã nhận check - 7/11/07)
--> $11.00 (cước phí bưu điện)
==> ủng hộ vào quỹ từ thiện : $39.00

* Andy Nguyễn [3 quyển]
--> $100.00 (đã nhận check - 9/7/07)
--> $9.00 (cước phí bưu điện)
==> ủng hộ vào quỹ từ thiện : $91.00

* Hạ Uyên Chi [2 quyển]
--> $50.00 (nhận check - 10/22/07)
--> $9.00 (cước phí bưu điện)
==> ủng hộ vào quỹ từ thiện : $41.00

* Anh Trần Đại ủng hộ --> $50.00 (đã nhận qua paypal - 8/21/2007)

* Huynh Bửu Truyền [2 quyển]
--> $50.00 (nhận check - 04/03/07)
--> $0.00 (do TH gửi tặng) - Huynh BT gửi chi phí ủng hộ ...
==> ủng hộ vào quỹ từ thiện : $50.00

============================================
Số tiền ủng hộ qua Tuyển Tập BSM tập 1 - Total: $271.00       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft