Tiếp theo thơ các ...chang BSM

Linh Vi chỉ tiếp theo tên chang nao anh PL chưa để ra thôi .... Quý vị đọc chơi, xin đưng giận LV nếu có điêu gi không vưa ý .

Phiêu lưu nơi chốn phồn hoa
Lãng vãng đâu đây lời ca nồng nàng
Góp vào thơ nhạc thêm hương
Sức tài có hết chàng này là ai?

Ai ơi có ghé Bến Sông Mây
Là nỏi có nhạc của người tài hoa
Vĩnh cữu đồng tâm vạn ý thơ
Thuận trên hòa dưới nhạc ơi quá tuyệt vời

con tiếp .........hihhihhi

Diệp thế gia vốn dòng hào kiệt
Dổ trạng đầu văn chữ thiệt thênh thang
An nhàn chiếm cứ một phương
Thương yêu cảnh vật non cao
Hồ xanh nước biếc ôi sao vẫy vùng
Duy đây có bóng có hình
Hạ về vui hưởng cho tình thêm say

Quán quân trao giãi tặng người
Chiều nào rộn tiếng vui cười xôn xao
Chụp hình ôi quá tài cao
Dẹp sao một tấm lòng trao cho đời


Jimmy lại nữa chàng nhạc sĩ
Điêu khắc cho đời vạn ý thơ

Đổ cho ai đó quá tài
Duy trì giọng nói thâm trầm ấm êm
Thụy chàng góp bến vần thơ
hay là hay hỏi "...ổn không...điều gì"....hihihihi
       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft