Thông báo - Ngưng Nhận Thành Viên - (03/25/08)

Để kiện toàn lại bút nhóm , Ban Điều Hành BSM tạm thời ngưng nhận thành viên .

Thân ái
-LD       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft