Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt

Nhân sắp đến ngày 30 tháng tư, xin gửi đến các ACE một nhạc phẩm đã từng làm rung động hàng triệu con tim của những đứa con lưu vong

Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt

Nhạc và lời: Nam Lộc
Trình bày: Thu Hoài Nguyễn

       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft