Một Ngày Như Mọi Ngày

Một Ngày Như Mọi Ngày

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Thu Hoài Nguyễn


Image

Một ngày như mọi ngày - Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày - Ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày - Đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày - Mang nặng hồn tả tơi

Một ngày như mọi ngày - Nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày - Đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày - Từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày - Đi về một mình tôi

Những sông trôi âm thầm - Đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm - Những mặt người buồn tênh
Sóng đong đưa linh hồn - Có mưa quanh chỗ nằm
Mãi một đời về không - Trong chập chùng thác nguồn

Một ngày như mọi ngày - Đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày - Quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày - Giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày - Xe ngựa về ngủ say

Một ngày như mọi ngày - Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày - Xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày - Từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày - Bóng đổ một mình tôi.


DivShare File - Mot Ngay Nhu Moi Ngay.mp3       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft