Lý Con Sáo - Mạc Đăng Sơn

Ca sĩ : Mạc Đăng Sơn
Đờn sĩ : Ctl

Ai ....mua trăng ...Sơn bán trăng vàng 5 đô ......mời ông bà ...mại dzô ....mua trăng đi ...trăng rẻ thí mồ ....
721.gif 714.gif

phpBB [media]       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft