Mimosa Em ở đâu? - Audio Truyện Trandaik

Image

Published on Oct 13, 2013
Mimosa Em ở đâu? part 1 of 2
Audio Truyện -Trần Đại

... Nợ nhau một cõi buồn tênh
Sao rơi mấy độ trăng chênh chếch buồn


https://www.youtube.com/watch?v=Wp7dvXwSRwM


Published on Oct 13, 2013
Mimosa Em ở đâu? part 2 of 2
Audio Truyện -Trần Đại

https://www.youtube.com/watch?v=PfU4DY0NKbg


flower1b.gif       


_________________
trandaik


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft