CẠNH NHÀ

Thơ : Thế Thôi
Diễn ngâm Hương Nam


<embed src="https://www.box.com/s/64b4e394b13035651bf7.mp3" autostart='true' volume='55' width="300" height="20"></embed>


Link : https://www.box.com/s/64b4e394b13035651bf7

Bà con xúm lại nơi này
Nghe bài thơ có người dầy công ngâm
Mì gia tui cũng âm thầm
Ngồi nghe ai đó đang ngâm thơ mìnhbanana.gif banana.gif banana.gif banana.gif banana.gif banana.gif banana.gif       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft