Vạt Nắng Sân Trường Tôi Bỏ Lại

Lụm về :))

<embed src="http://www.youtube.com/v/0BVZ-8IYAPM?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

Cả nhà có một cuối tuần vui vẻ nha
Tình thân       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft