Mưa Chiều Kỷ Niệm - giọng Quảng

Nghe đi nghe lại sáng giờ vẫn thấy thích , chắc tự vi có bà con với người xứ Quảng :))
Không biết ca sĩ tên gì ? Có người nói là Ánh Tuyết, có người nói Vi Thảo ?

http://www.youtube.com/watch?v=WgTpDeAmj1s

<embed src="http://www.youtube.com/watch?v=WgTpDeAmj1s=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft