Bên thềm Giấc Mộng

Quang Lãng đem bài này về thăm bến . Xin gửi tới mọi người cho vui . Bài này sáng tác và trình bày 2006.


http://www.youtube.com/watch?v=CE9dQNh6jU8       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft