Tình Thôi Xót Xa (Bảo Chấn, Lam Trường)

Mượn nhạc người để tặng nhỏ...

<embed src="http://www.youtube.com/v/cX2ULy9yS0w?fs=1&amp;amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed>       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft