Mai Tôi Đi - Nguyên Khang, Diễm Liên

Nhạc Sĩ: Anh Bằng Thơ: Nguyên Sa

Dù môi kêu đắm đuối. Hay mặn nồng một trời.
Cùng đành lòng xa thôi. Cũng đành lòng xa thôi.

Cho dù cách nào.
Thì cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau.


<embed src="http://www.youtube.com/v/qxY7gV4EikQ?fs=1&amp;amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed>

[Lụm trên Youtube]       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft