Thăng Quan Tiến Chức

Thăng Quan Tiến Chức

Bùi Hiền nhậm chức bậc tôn sư
Thế giới mừng vui chuyện bấy chừ
Giữa lúc phanh khui vần viết thiếu
Trong khi cải cách tự ghi dư
Làm ông níu kéo nào buông bỏ
Khiến cụ dây dưa chẳng khước từ
Bởi muốn tên mình lưu sách sử
Không màng tiếng Việt giọng Ba Tư

1-4-2018       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft