Đừng Quên

Đừng Quên

Đừng gom hết trứng để chung bao
Lỡ ngã buông tay khỏi ruột bào
Dẫu vỡ đôi phần lòng chẳng tiếc
Dù vơi một nửa dạ không đau
Nên cần tính toán sao cho phải
Muốn vậy so đo lại thế nào
Kết cuộc cười tươi khi tốt đẹp
Thay vì ấm ức chuyện hư hao

11-02-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft