Yêu Thầm

Yêu Thầm

Âm thầm giấu kín mãi chưa nêu...
Cứ giữ trong tim tuổi xế chiều
Chẳng hỏi làm quen khi đã mến
Không chào để biết lúc đang yêu
Nghi rằng bạn ấy còn mong lắm
Đoán chắc người kia vẫn ước nhiều
Những chuyện về nâng khăn sửa túi
Mơ đời hạnh phúc hết phiêu diêu

9-10-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft