Vẫn Tin ...!

Vẫn Tin ...!

Tin lời nhỏ nhẹ ngọt như ru
Khắp nét nhiều anh thả quả mù
Yếu tố trêu hoa người bến Hạ
Tiêu đề ghẹo nguyệt kẻ bờ Thu
Xây bao gác tía tường thành quách
Tạo những lầu son vách ngục tù
Để khiến hồn nàng say đắm đúi
Vui tình toại nguyện lúc giao du

8-14-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft