Quên Nhé Em

Quên Nhé Em

Mấy thuở người đi quay trở lại
Đừng vì chuyện cũ khiến không vui
Trong khi mọi việc đang nồng ấm
Giữa lúc đôi ta vẫn ngọt bùi
Dĩ vãng cần chi hoài úp mở
Qua rồi chớ thế mãi phanh khui
Như em đã biết anh nào muốn
Hệ lụy tình xưa sống ngậm ngùi

8-17-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft