Khi Đã Yêu

Khi Đã Yêu

Lời bùi ngọt lịm thắm tim đen
Đã khiến hồn say mặc thấp hèn
Chắc bởi nhìn lâu người muốn biết
Do vì mới thấy họ mong quen
Nên nào lưỡng lự trời chưa nắng
Chẳng chút e dè cảnh thiếu đèn
Chỉ nghĩ trong lòng vui hạnh phúc
Đâu màng kẻ lạ miệng chê khen

8-11-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft