Hỏi Lá ?

Hỏi Lá ?

Thu về hỏi lá vẫn chờ trông ?
Vậy mấy mùa qua nắng mãi hồng ?
Có nhớ màu xanh trời nhuốm hạ ?
Còn vương sắc trắng cảnh vào đông ?
Sao hoài để mặc khô sầu úa ?
Lại cứ buông xuôi héo rũ buồn
Chả lẽ đang chìm trong tuyệt vọng
Xem đời tất cả chỉ bằng không

8-13-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft