Chuyện Đã Rồi

Chuyện Đã Rồi

Dẫu muốn hay không khó đắp bồi
Đừng vì dĩ vãng mối duyên đôi
Khi xưa quả quyết nào quay lại
Trước đó đinh ninh chẳng khứ hồi
Vậy hãy người đi mau xoá bỏ
Thôi thì kẻ ở sớm phai phôi
Dù sao cảnh cũ đâu còn nữa
Vướng mắc làm chi chuyện đã rồi

7-6-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft