Dã Tràng

Dã Tràng

Khi xưa vốn thật rất yêu thương
Cố gắng dìu nhau hết quãng đường
Chẳng chút ngăn lòng chia mỗi ngã
Không gì cách dạ tách hai phương
Giờ đây kẻ ở nhiều cay đắng
Hiện tại người đi lắm đoạn trường
Đã khiến bao năm buồn ủ dột
Đêm dài thức trắng mãi sầu vương

5-21-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft