CÁCH BIỆT RỒI ...

Còn gọi nhau chi giã biệt rồi
Từ đây lẻ bước hết chung đôi
Hai phương vời vợi sầu nhân thế
Một cõi thênh thang tủi cuộc đời
Lả chả dòng châu thương chẳng tận
Đầm đìa hạt ngọc nhớ khôn vơi
Ông tơ , bà nguyệt sao đành đoạn
Rẽ thúy chia uyên mỗi góc trời       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft