Vẫn Chưa Quên

Vẫn Chưa Quên

Tuy rằng thực trạng vốn dần phai
Cảnh sống bao năm quá đủ dài
Những tưởng tình thâm luôn vẹn giữ
Không ngờ nghĩa nặng vẫn phân hai
Do vì nhẹ dạ nên đau khổ
Tại bởi mềm lòng mới đọa đài
Dẫu muốn mau quên nhưng chẳng được
Giờ ngồi mắt dõi kẻ cao bay

4-22-2017       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft