TRANG PROFILE / TRANG THƠ RIÊNG

*** Vào trang thơ riêng của mỗi tác giả

Bấm vào link Thành Viên dưới chữ Bến Sông Mây
Bấm vào alphabet tên của tác giả [ví dụ: m (có thể là mds, md, Mưa Ngâu, v...v)]

Bên góc phải, hiện lên những chi tiết cá nhân của tác giả đó .

* Nếu bấm vào link ' Trang Thơ ' --> Tất cả những bài thơ đăng sẽ hiện ra .
* Nếu bấm vào link ' Thơ Tình ' , 'Thơ Quê Hương ' --> Chỉ có những bài thơ xếp theo từng mục được hiện ra.
* Nếu bấm vào link ' Văn ' --> tất cả những bài viết ở thể loại đoản khúc, truyện ngắn, truyện dài sẽ hiện ra .

Thành viên có thể giới thiệu trang cá nhân đến bè bạn với địa chỉ sau :

* địa chỉ BSM = www.bensongmay.com/web/
* tên log in của mình .

Thí dụ của Phương Vy :
www.bensongmay.com/web/phuongvy

Mạc Đăng Sơn :
www.bensongmay.com/web/mds

Chiêu Minh :
www.bensongmay.com/web/chieuminh

Thành viên nào muốn đổi tên trang cá nhân xin liên lạc Ctl hay TH .

Thí dụ của Mạc Đăng Sơn :
thay vì : www.bensongmay.com/web/mds
đổi thành : www.bensongmay.com/web/macdangson
hoặc : www.bensongmay.com/web/thaydo
hoặc : www.bensongmay.com/web/macbaothau

*** Dành cho thành viên
Đổi mật mã (change password)
>> Sau khi đã login, vào trang thơ riêng của tác giả
--> bấm vào chữ " Chi Tiết Cá Nhân "
--> bấm vào chữ " Những Chi Tiết Khác "
--> đổi mật mã mới,
Mật mã hiện tại:
Mật mã mới:
Nhắc lại mật mã mới:
--> bấm nút submit ở cuối trang

Đăng hình tác giả hay đăng hình nền cho trang profile
>> Khi đang ở trang Chi tiết cá nhân
--> bấm vào nút Browse
--> chọn hình muốn đăng đã save hard drive [khổ hình thích hợp : 300x350]
--> bấm nút submit ở cuối trang

Trang trí trang thơ riêng
Khi Bấm vào " Chi Tiết Cá Nhân "

* Có khung màu, nếu muốn đóng khung màu --> bấm vào chữ X (ở góc trên phải của khung màu)
* Khung màu này, nếu chọn sẽ display cột bên phải của trang profile .

* Signature: có thể một vài câu lời hay ý đẹp hay bài thơ ngắn (tùy ý thích của tác giả)

* Trang riêng: Enter trang thơ riêng của tác giả (ở nơi khác) nếu có .

* Hình Nền:

Link hình vào từ nơi khác (another server)
>> Ở những ô bắt đầu chữ http, bỏ link từ nơi khác vào . Hình sẽ tự động hiện lên ở khung đăng bài

Chọn hình nền có sẵn của BSM
--> Bấm khung có mũi tên (drop down list), Hình sẽ tự động hiện (preview) ở bên tay trái

==> Sau khi đã chọn những điều cần sửa hay cách trang trí trang profile, don't forget to click Submit button       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft