XEM BÀI

Ở mỗi bài thơ

>> Thay đổi tông màu của chữ
--> Đưa con mouse vào hàng màu ( nằm ở giữa hàng chữ " Không hình nền " và " Tăng độ chữ ")

>> Không muốn đọc bài có hình nền
--> bấm vào hàng chữ " Không hình nền "

>> Tăng độ chữ lớn hơn
--> bấm vào hàng chữ " Tăng độ chữ "       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft