ĐĂNG BÀI / SỬA BÀI

*** Cách Đăng Bài (Thơ, Văn)
>> Đưa con mouse vào link Tác Phẩm
>> Chọn thể loại thích hợp cho bài thơ, hay văn

*** Ở trang đăng bài

>> Sau khi đánh bài xong, muốn đính kèm HÌNH NỀN (có 2 cách )

1/ Chọn hình nền có sẵn của BSM
--> Đưa con mouse vào chữ Hình nền (góc bên trái sẽ hiện ra những khung để chọn
--> Bấm vào drop down list, dưới chữ Hình nền . Hình sẽ tự động hiện lên ở khung đăng bài

2/ Link hình vào từ nơi khác ( link from another server)
>> Ở những ô bắt đầu chữ http, bỏ link từ nơi khác vào . Hình sẽ tự động hiện lên ở khung đăng bài .

Nếu chọn hình trên internet:
* click vào tấm hình
* right mouse click
* chọn "Properties"
* ở chữ Location, copy the whole link từ chữ http cho đến chữ .jpg

ví dụ: Location: http://www.csuchico.edu/web/images/sunset.jpg

*** Chọn Nhạc đệm, màu chữ, độ lớn ... v ... v
>> Đưa con mouse vào mỗi chữ, phía bên trái sẽ hiện lên khung để lựa chọn, click vào khung màu hay độ chữ thích hợp .

Note: xin click nút Đăng Bài (nằm ở khung bên trái ) sau khi đã chọn cách trình bày .

*** Sửa bài

>> Click vào bài viết, ở cuối mỗi trang có những nút, bấm vào nút " Sửa bài " .       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft