Đường vào Bến Sông

Chú thích: hiện giờ những trang có effect đổi màu chỉ có thể sử dụng với IE (Internet Explorer) . Các browser khác như Firefox, Netscape, có thể sẽ gặp những dạng font khó xem, hoặc màu không được rõ ràng .

*** Cách login và logout

Login
--> bấm vào link login top right corner (nằm dưới chữ banner Bến Sông Mây)
--> enter username and password

Logout
--> click vào link logout top right corner (nằm dưới chữ banner Bến Sông Mây)

*** Đi vào các trang (thơ, văn, ...)
--> bấm link Tác Phẩm (on top left corner of the web page)
--> chọn từng thể loại (thơ, văn) --> sẽ list ra những bài thơ về thể loại đó .

*** Xem Bài Mới Đăng
>> bấm link Bài Mới Đăng
--> listing những bài mới đăng hay ý kiến mới nhất
--> bấm link 24 tiếng --> list những bài update trong vòng 24 tiếng
--> hoặc bấm link 1 tuần --> list những bài update trong vòng 1 tuần
v....v...v

*** Vào đọc pm
--> bấm vào link Hộp thư

*** Gửi pm
>> Có thể gửi pm cho thành viên, dùng nút " Gửi PM " ở cuối mỗi bài thơ OR khi đang ở trong hộp thư:
--> bấm nút Gửi pm
--> ở khung Tên Đăng Nhập, đánh tên tác giả muốn gửi pm hoặc click vào nút find name để tìm .
--> click nút Đăng Bài để gửi đi

*** Các Mục Lục khác
* Bút Nhóm: Nội quy, Thông Báo, Hướng Dẫn .... v...v
* Diễn Đàn: Phân ưu / Chúc mừng, Làm quen chào hỏi, Nhỏ to tâm sự, ..v...v
* Thư Viện: Thơ Văn sưu tập, tự điển, ... v...v
* Sinh Hoạt: Công tác thiện nguyện, ngân quỹ ... v...v       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft