Hướng Dẫn - copy, paste bài đăng

Highlight text bằng left mouse click or nhấn keyboard Ctrl + A cùng lúc
To copy text: nhấn nút Ctrl + C
To paste text: nhấn nút Ctrl + V

hoặc

Highlight text xong
click Edit của khung browser
click copy --> to copy
click paste --> to paste       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft