Hướng Dẫn - Đăng Nhạc, Audio Truyện

*** Hiện thời BSM chưa có dạng đăng nhạc vào server, cần load nhạc ở một server khác rồi link vào trang nhạc của BSM.

Code để đăng nhạc :
-----------------------------------------------------

Ví dụ:
Image

Code để copy:
Code:
<embed src="http://www.bensongmạycom/nhacsangtac/test.mp3" autostart='true' volume='55' width="300" height="20"></embed>


Nếu autostart='true' --> khi mở bài nhạc, máy sẽ tự động play bản nhạc
Nếu autostart='false' --> phải click nút play trên máy nhạc để nghe

Code để đăng hình khung nốt nhạc:
-----------------------------------------------------
Các loại hình ở dạng jpg or gif.

Ví dụ:
Image

Code để copy:
Code:
[img]http://i26.photobucket.com/albums/c110/bensongmay/Tutorial/tuturial_linkimage.jpg[/img]


Code để đăng link từ youtube:
-----------------------------------------------------

Ví dụ:
Image

Code để copy:

Code:
* từ youtube:

<object><param></param><param></param><param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/23hN0ffCfAw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

* Đăng ở BSM:
<embed src="http://www.youtube.com/v/23hN0ffCfAw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft