Chức Năng Mới ( Quỳnh Hương )

1. Làm mục nhạc trong trang của thành viên để tìm nhạc do mình đăng dễ dàng hơn .

2. Làm sao cho mỗi lần post bài trong phần ý kiến thì nó trở về post của mình mới đăng để đọc lại, thay vì bây giờ nó đẩy mình ra bài chính, sau đó phải lần mò từng trang để vào lại ý kiến mình mới đăng . Cho nên nhiều khi thành viên post 2, 3 lần, mà làm biếng vào xem lại, nên để luôn .

3. Làm mục hình trong trang thành viên, để mỗi lần post hình nghệ thuật thì nó sẽ hiện ra như là một sáng tác mới để người ngoài thấy mà vào xem .


********************************************************************
1. xong :)

2. xong - chọn bài nào nhiều trang ý kiến vào tám thử ...í ...test thử :)

3. sắp xong ;)


Lưu ý :
Những hình ảnh sẽ không hiện ra nếu size lớn hơn w600 X h800 .       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft