Delete cookies

Hello các anh chị;

Nếu các anh chị bị vấn đề trong lúc đăng bài, mà phải enter username/password nhiều lần, vậy nhờ các anh chị làm như sau :

*Open Internet Explorere browser
*Click Tools --> Internet Options
*Click Delete Files --> click ô vuông ở hàng chữ "Delete all offline content" --> click OK
*Click Delete Cookies --> click OK
*Click Clear History
*Click OK
* reboot computer ...

(note: TH suggest các anh chị làm vậy sau khi vào các web site, để tránh vào internet chậm, delete cookies weekly)       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft