Tim Kiếm

Có ai biết thi sĩ Sao Linh là ai không ? DC có 1 người bạn muốn phổ nhạc bài thơ Áo Trắng Ngày Xưa của thi sĩ Sao Linh nhưng không biết ở đâu để xin phép Nếu ai biết làm ơn chỉ dùm nhe. Đa tạ       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft