xin copy lai hinh anh old

Ban Dieu Hanh Ben Song May than men,

Cho phep Tinh Hoai Huong hoi tham:
- Toi vao tim lai nhung hinh anh cu~ (old) tu nam 2006 den bay gio - nhung khong thay nhung hinh anh ay o dau?
Xin vui long huong dan - Rat cam on BDH.BSM

(Thong cam vi go dau VNI o trong BSM no' khong vao a!)

Xin mail ve : tinhhoaihuong60@gmail.com       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft