CỤ LÃNG DU uiiiiiiiiiii

Đa tạ anh đã làm cho bến thêm đẹp hơn nhờ có thể post hình nền, thêm hoa, thêm lá, nhưng hinh như phần nhạc nền post theo chưa được phải không Cụ Lãng Du ui, thiếu phụ chọn nhạc nền mà không nghe được đó anh a

help me, please! thanks anh a flower1a.gif flower1a.gif flower1a.gif flower1a.gif flower1a.gif       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft