Thư điện tử bị xâm nhập

nha65pthu7 điện tử bị thâm nhập chắc cũng lâu , cho nên ngoài thơ ra , ngoài những câu chào hỏi thăm thân thiết thì tất cả những thư còn lại không phải cua donghoa . Hiện tại đã cắt dc đường thâm nhập và thay đổi pass ....

Chúc các bạn vui ngày cuối tuần
Thân ái       


_________________
Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ lãng mạn ....


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft