Théc méc

Có ai biết cách post video youtube lên diễn đàn như thế nào không ? Cách chỉ dẫn hồi xưa (<embed ....</embed>) hổng có work
sad.gif       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft