Í CÓ CHIỆNNNNNNNN RỒI CỤ LÃNG DU UI

Cụ Lãng Du uiiiii, cí này do Cụ biểu noái cái có chiện để noái rồi đó đa cheesy.gif

Số là nếu thiếu phụ không login, vào trang của thiếu phụ, đi vào từng mục thì có thể thấy bài của mình và bấm xem được nữa

NHƯNG nếu thiếu phụ login xong vào trang thiếu phụ, vào từng mục (như thơ tình, hát nói ... chẳng hạn) thì toàn thấy câu "Sorry but you are not permitted to use the search system" ko hà

Có thể nào login vào vẫn thấy bài của mình được hông Cụ Lãng Du uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"Thanks kiu" CỤ trước nha flower2.gif flower2.gif flower2.gif       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft