Thông Báo 25 tháng 11 năm 2008

Ban Điều hành BSM xin nhắc nhở anh chị em thành viên hãy lưu giữ những bài viết của mình ( kể cả mục ý kiến ) xuống máy cá nhân phòng khi server bị trục trặc .

Thân ái
-LD       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft