Thông báo - CHI/THU ngày họp mặt bsm hè 2008

Xin gửi đến các anh chị thông báo về tài chánh (chi và thu) ngày họp mặt bsm - hè 2008 vừa qua ....

cảm ơn các anh chị ... rose1c.gif


Tổng cộng chi phí :
Image

Tống cộng thu được:
Image       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft