Ghi danh họp mặt hè bsm - JULY 26 2008

Quote:
THU HẰNG ơi ..
Huynh sorry ... Nhờ bé cancel giùm cái chỗ mà huynh giữ cho một thân hữu của huynh nhé ...
Vô cùng xin lỗi ThuHang nhé ...

Nhược Thu

Huynh ơi ... dạ cảm ơn Huynh đã cho bé biết ... mai mốt còn dịp khác mờ phải không Huynh ... thật rất tiếc lại không được gặp Huynh kỳ này ...       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft