Ghi danh họp mặt hè bsm - JULY 26 2008

Quote:
Hộp thư của anh bị suspended nên không trả lời Thu Hằng được , thế nào anh cũng chạy lên tham dự ngày họp mặt đó mà .
Anh đang chờ rủ thêm vài người bạn nếu được ghi tên một lượt ....
Bây giờ cứ ghi tên anh một chỗ trước đi nhang !!!!
Cám ơn bé Trăng !!!

Khiếu Long

hihihi ... làm mấy bữa rày hồi hộp chờ mà hỏng thấy anh Long trả lời chi hết à :-))) bé trăng ghi danh liền ạ .. và sẽ gọi phone anh sau nhen .. cảm ơn anh Long nhìu .. rose1b.gif       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft