Mộng Về Lỡ Chuyến Đò Ngang

Mộng về lỡ chuyến đò ngang
Buồn trông bến cũ giăng giăng sương mờ
Đôi bờ nước chảy lững lờ
Bên nhung nhớ bên thẫn thờ tình quê

Gió đưa bụi chuối sau hè (*)
Buồng say trái chín não nề thân cây
Sông sâu in phủ bóng mây
Lòng in bóng mẹ hao gầy đợi con
Buổi chia tay dạ héo hon
Mong ngày trở lại nước non thanh bình
Sóng năm tháng vẫn ghập ghềnh
Mạn xuồng bé nhỏ một mình khổ đau
Ngậm ngùi phiến bạc tâm hao
Mái tranh vách lá hôm nào rã tan

Mộng về lỡ chuyến đò ngang
Vẫy tay gọi mẹ hai hàng lệ rơi!

(*) Ca dao

11/07/2005       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft