Cóc cuối tuần --- Lễ Tạ Ơn 2016

Kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui.

Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2016


Thời gian nhanh nhịp vó,
Bốn mốt năm rồi đó.
Mộng nhỏ mãi dây dưa,
Buồn xưa hoài lấp ló.
Dẫu vò võ nhớ nhà,
Đành xót xa quên ngõ.
Lặng ngó cánh chiều bay,
Lệ già lay xác cỏ.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2016       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft