Đường Về Cõi Tịnh

Cảm ơn Đại Sư Huynh đã họa thơ với tiểu muội . Kính xin Sư Huynh đặt tựa giúp muội nhé . Cảm ơn huynh Hoàng Tuấn .Chúc Sư Huynh Nha6't Lang và Huynh Hoàng Tuấn thân tâm thường an lạc trong cuộc sống và nghệ thuật sáng tác .

Kính ,
diệu tâm       


_________________
Sắc Không Không Sắc Sắc Không tướng
Không Có Có Không Không Có hình
Chấp Mê Mê Chấp Chấp Mê vướng
Buông Bỏ Bỏ Buông Buông Bỏ mình


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft