Đêm Thương Khó - Rạng Đông - CHÚA SỐNG

Đêm Thương Khó CHÚA quên mình
Vì ai CHÚA phải hy sinh thân vàng
Vì ta CHÚA chẳng thở than
Vì nhân loại CHÚA phải mang thập hình.. ( Đêm Thứ Sáu)

Rạng đông loan báo tin mừng
Tôi con dân chúa hiệp chung nguyện cầu
Giê Xu không ở đây đâu?
Phần mộ đã trống nhiệm mầu Phục Sinh… ( Sáng Rạng Đông)


CHÚA sống lại rồi thật hiển vinh
Về nơi Thiên quốc có chương trình
Dẹp tan xiềng xích loài ma quỷ
Đắc thắng tử thần sồng hiển vinh… ( Lễ Phục Sinh)

San Jose Ngày 26 Tháng 3 năm 2016
Hồ Duy Hạ       


_________________
DUY nhất Mặt HỒ tia nắng HẠ
Bên đời Kỷ niệm những ngày qua
Đem vào cuộc sống rồi gom hết
Tô điểm hành trang thêm đậm đà..


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft