Quẫy Lên Đỉnh Tóc

Image

Đôi khi từ giấc chiêm bao
Nghe trong tìm thức cõi vào hư không

Sắc mầu có-có không-không
Tùy tâm thưởng ngoạn Nguyệt nằm cội sương
Khởi từ hư thực nhiễu nhương
Ai người đánh thức vô thường giấc kê?!

Đời thường, nẻo đạo sông mê
Cái nhân sinh ấy định bề trầm luân
Đôi khi " đèn tỏ hơn trăng"
"Tầu đêm năm cũ" mấy lần mưa giông

Đúng, sai thành, bại giấc mòng
Quẫy lên đỉnh tóc hóa vòng trắng phêw
Nhân gian bé tí tèo teo
Vỗ trên ngọn sóng mặn đều như nhau

Hồi chuông lai tỉnh chiêm bao
Chúng sinh bến giác cõi vào thiên thu       


_________________
Cho em mượn từ trăng lời huyễn hoặc
Viết "Thiên Trường" như dấu ấn tên Anh
Hoài không cạn chung rượu buồn, trăng rụng!
Vết nhăn dài đôi mắt thuở yêu xưa !Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft