Từ Biệt Cố Nhân

Vì câu danh nghĩa phải đi ra,
Day mũi thuyền nan dạ xót xa,
Người dễ muốn chi nương đất khách,
Trời đà khiến vậy mến vua ta .
Một phương thà tránh đường gai gốc,
Trăm tuổi cho tròn phận tóc da
Chén rượu ấm lòng xin cạn chén, (1)
Nhớ nhau ngày khác biết sao mà.

(1)Có bản chép: Chén rượu đỏ lòng xin cạn chén.

Nguyễn Đình Chiểu

(1822-1888)       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft